Aktualności Konkurs Przewodniki Mapy i atlasy Analizy rynku O nas Kontakt
Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959
Wydawca Demart
Tłumacz
Recenzent PIOTR DOBROŁĘCKI
Miejsce wydania Warszawa
ISBN 978-83-7427-391-6
Liczba stron 240
Rok wydania -1
Trwający przez lata polsko-niemiecki spór językowy wykluczał w polskich publikacjach użycie słowa „wypędzenie”. Niedawno prof. Władysław Bartoszewski, który jest patronem honorowym tej publikacji, przypomniał, że sam czuje się wypędzonym, gdyż po upadku Powstania Warszawskiego został zmuszony do opuszczenia miasta wraz z dziesiątkami tysięcy innych osób – ludności cywilnej. Dobrze więc, że słowo to – w tym przypadku umieszczone nawet w tytule – przestało już być uznawane za tabu, chociaż jeszcze ciągle w sporach politycznych problem ten odżywa.

Dzięki badaniom podjętym w ostatnich latach szczególnie przez polskich historyków, ale też historyków z krajów ościennych, mogła powstać tak drobiazgowa publikacja sumująca w jednym, choć bardzo obszernym, tomie cały problem przemieszczeń ludnościowych wywołanych wybuchem II wojny światowej. Wszystkie następne migracje, za każdym razem wymuszane, były tylko prostą konsekwencją tego faktu, a następnie polityki prowadzonej przez obu okupantów naszego kraju. Początkowy termin dla omawianego okresu jest jasny i nie podlegający dyskusji, natomiast pytanie z pewnością wywoła druga – kończąca – cezura umieszczona w roku 1959. Jak piszą redaktorzy tomu, powodem takiej decyzji jest przyjęcie, że dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, „po tak zwanej drugiej repatriacji ludności polskiej i żydowskiej z ZSRR i wyjazdach ludności niemieckiej z Polski, będących swoistym spóźnionym epilogiem przesiedleń z lat 40. – ukształtowała się stabilna struktura etniczna ludności na całym obszarze między powojenną zachodnią granicą Polski a przedwojenną wschodnią granicą II Rzeczpospolitej”.

Niezwykłą zaletą „Atlasu” jest fakt, że nie pomija się w nim żadnych zjawisk migracyjnych nie tylko na obszarze dzisiejszego państwa polskiego, lecz obejmuje on – jak czytamy we wstępie – „także tereny, które do 1945 roku tworzyły wschodnią część Niemiec i ziemie, które po II wojnie światowej znalazły się w składzie Litwy, Białorusi i Ukrainy radzieckiej. Jest to obszar, na którym ruchy migracyjne były bodaj najintensywniejsze i – wraz z Zagładą Żydów – zmieniły etniczne oblicze tej części kontynentu europejskiego w sposób zasadniczy i nieodwracalny”.

W publikacji nie ograniczono się tylko do dramatów ludności polskiej, lecz na równi z nią potraktowano również tragedię innych grup narodowościowych, które zamieszkiwały przedwojenną Polskę – przede wszystkim Żydów, ale nie pominięto też Ukraińców, a również uwzględniono, chociaż już w mniejszym wymiarze, Białorusinów, Litwinów, Czechów i Słowaków. Dzięki tak rzetelnie przeprowadzonej pracy „Atlas”, jak chcą tego autorzy, stanie się „właściwym fundamentem dobrosąsiedzkich stosunków i pojednania”.
NAJNOWSZE PRZEWODNIKI
Słowacja – góry dla niecierpliwych
Czekając na Duida
Sekrety parków narodowych USA
Szkice portugalskie
NAJNOWSZE MAPY
Polska – atlas samochodowy 1:250 000
Blondynka na Wyspie Wielkanocnej
Wielki atlas narciarski. Francja i najlepsze regiony narciarskie świata
Cystersi w Polsce
Strony partnerskie:
Crass Zbuntowane Życie Penny Rimbaud
Kwartalnik Literacki Wyspa
Melanże z żyletką
Niszczarki
No Future Book Śmierć Książki
Notes Wydawniczy
Rynek Książki
Witold Horwath
Wydawnictwo Jirafa Roja
Wydawnictwo Primavera
Xenna Moja Miłość
 
© 2009 Biblioteka Analiz Sp. z o.o.