Aktualności Konkurs Przewodniki Mapy i atlasy Analizy rynku O nas Kontakt

Biblioteka Analiz jest firmą wydawniczą specjalizującą się w badaniach rynku wydawniczo-księgarskiego
W naszej ofercie znajdują się trzy branżowe czasopisma o rynku książki oraz jeden periodyk literacki:

miesięcznik „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” – kierowany do księgarzy, bibliotek i częściowo na rynek otwarty,
dwutygodnik „Biblioteka Analiz” - adresowany do kadry kierowniczej branży wydawniczej,
kwartalnik „Wiadomości Księgarskie” – biuletyn powstający we współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Księgarzy Polskich,
kwartalnik „Wyspa” - stawia sobie za cel przedstawianie najciekawszych zjawisk w polskiej literaturze współczesnej. Strona internetowa „Wyspy”: www.kwartalnik-wyspa.pl

Biblioteka Analiz jest również wydawcą książek fachowych, w tym serii „Raporty” poświęconej analizom różnych sektorów rynku (m.in. książka katolicka, książka szkolna). Sztandarową publikacją serii jest jednak rocznik „Rynek książki w Polsce”, od 2007 roku wydawany w czterech tomach („Wydawnictwa”, „Dystrybucja”, „Poligrafia“ i „Who is who“) opisujący aktualny stan branży wydawniczej w naszym kraju. Autorem i pomysłodawcą cyklu jest Łukasz Gołębiewski. W 2008 roku ukazała się już jedenasta edycja „Rynku książki w Polsce”. O publikacjach Biblioteki Analiz obszerniej piszemy na stronach naszego sklepu.

W ramach firmy działa Centrum Badań nad Rynkiem Książki realizujące projekty związane z tworzeniem elektronicznych baz danych. Dotychczas ukazały się: „Księgarnie w Polsce – baza danych”, „Biblioteki w Polsce – baza adresowa”, „Wydawnictwa w Polsce – baza adresowa”, „Księgarnie edukacyjne w Polsce – baza danych”, „Księgarnie katolickie w Polsce – baza danych”, „Panorama Rynku Książki – sprawozdania finansowe firm z branży wydawniczo-księgarskiej”, „Prasa i dziennikarze piszący o książkach – baza teleadresowa” oraz „Książka edukacyjna – books-in-print”. O bazach Biblioteki Analiz obszerniej piszemy na stronach naszego sklepu.

Biblioteka Analiz świadczy również usługi doradztwa inwestycyjnego, dysponuje najobszerniejszą bazą informacji o polskim rynku wydawniczo-księgarskim, w tym kilkuset sprawozdaniami finansowymi wiodących podmiotów z tej branży.

Firma jest właścicielem Portalu Rynek-Książki.pl (www.rynek-ksiazki.pl) – pierwszego polskiego płatnego serwisu informacji o najważniejszych podmiotach z branży wydawniczo – księgarskiej. W chwili obecnej serwis oferuje ponad 18 tys. artykułów tematycznych publikowanych na łamach pism „Biblioteka Analiz”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” oraz „Wiadomości Księgarskie”: profile firm, analizy rynku, przepisy prawne, prognozy dotyczące rozwoju branży, dane dotyczące wielkości produkcji wydawniczej i wartości sprzedaży w poszczególnych podmiotach.

Przy Bibliotece Analiz działa Biuro Promocji świadczące szeroki zakres usług public relations (organizacja konferencji prasowych, planowanie i realizacja kampanii medialnych, obsługa promocyjna targów książki). Atuty Biura Promocji to doskonały warsztat, znajomość rynku mediów, a także wieloletnie osobiste kontakty z dziennikarzami zajmującymi się książką. O tej części działalności obszerniej piszemy na stronie Biura Promocji.

Od roku działalność Biblioteki Analiz poszerzona została o szkolenia adresowane do uczestników branży książkowej. Dotychczas zorganizowaliśmy je z takich dziedzin jak public relations na rynku wydawniczym (również warsztaty z tego zakresu), prawo autorskie czy redakcja językowa tekstów. O tej części działalności obszerniej piszemy na stronie szkoleń.

Wydawca:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 2/4 p. 116
00-048 Warszawa
tel./faks: (22) 827 93 50

NIP: 525-22-29-696
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego,
nr KRS: 0000084833
Kapitał zakładowy: 122.500,00 zł
Nr konta: 55 1020 1156 0000 7302 0008 4921

NAJNOWSZE PRZEWODNIKI
Słowacja – góry dla niecierpliwych
Czekając na Duida
Sekrety parków narodowych USA
Szkice portugalskie
NAJNOWSZE MAPY
Polska – atlas samochodowy 1:250 000
Blondynka na Wyspie Wielkanocnej
Wielki atlas narciarski. Francja i najlepsze regiony narciarskie świata
Cystersi w Polsce
Strony partnerskie:
Crass Zbuntowane Życie Penny Rimbaud
Kwartalnik Literacki Wyspa
Melanże z żyletką
Niszczarki
No Future Book Śmierć Książki
Notes Wydawniczy
Rynek Książki
Witold Horwath
Wydawnictwo Jirafa Roja
Wydawnictwo Primavera
Xenna Moja Miłość
 
© 2009 Biblioteka Analiz Sp. z o.o.